Den dopravy uctila i armáda

    Ve středu 20. 5. 2015 se v Pardubicích uskutečnil třetí ročník oslav Dne dopravy oslavující velikány a průkopníky v oblasti dopravy. Koná se symbolicky v den narození Ing. Jana Kašpara, pardubického rodáka a průkopníka aviatiky. Letošní ročník s názvem ROK JANA PERNERA  je věnován oslavám 200. výročí narození a také 170. výročí úmrtí projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Pernera. Na Městských hřbitovech v Pardubicích se sešlo mnoho osobností, aby u hrobů obou jmenovaných a také u hrobu Evžena Čiháka, leteckého konstruktéra a barona Artura Krause, stavitele bezmotorového letounu, položili květinové dary.
    Pořadatelé akce Společnost Jana Kašpara, Společnost Jana Pernera a Dopravní centrum České republiky připravili na den oslav celodenní program, do nějž se zapojila řada institucí. Za všechny patří zmínka novému spolku Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara, z.s., který působí v prostorách letiště Pardubice a představil sbírku svých exponátů i zámyslů do příštího období.
    Oslav se každoročně účastní i Armáda České republiky a i když letošní počasí nedovolilo letounům provést zahajovací průlet, k důstojnému průběhu oslav přispěla čestná stráž u hrobu Ing. Jana Kašpara. Jeho památku uctili položením květin velitel Správy letiště Pardubice pplk. Šťastný spolu s mjr. Polívkou z Krajského vojenského velitelství, který také přednesl zaslanou zdravici ministra obrany.

Text: kpt. Machová Iva
Foto: Společnost Jana Kašpara
 

Představitelé obcí se zajímají o letiště

      V úterý 5.5.2015 se na letišti v Pardubicích uskutečnilo setkání představitelů subjektů působících na letišti se zástupci představitelů měst a obcí. Šlo o další z pracovních setkání, na nichž jsou pravidelně představitelé samosprávy seznamování s událostmi, které lze očekávat v nejbližší době  na letišti.
     Z úst velitele Správy letiště Pardubice pplk. Šťastného, ředitele společnosti EBA a.s. Ing. Červinky a zástupce ředitele CLV Ing. Hrubana zazněly informace o leteckém provozu ve vztahu k obyvatelstvu obcí, které jsou nejvíce zatíženy hlukem z leteckého provozu letiště Pardubice.
      Z  živé diskuze  bylo patrno, že obyvatelé města a okolních obcí  provoz na pardubickém letišti vnímají velice citlivě. O dění se zajímají a na své starosty se s touto tématikou často obracejí. Podobná setkání jsou proto pro ně  cenným zdrojem informací, pro provozovatele letiště pak možností využít podněty k případné  eliminaci dopadů leteckého provozu na civilní obyvatelstvo. Starostové se pak seznámili i s leteckou technikou, kterou na letišti provozuje Centrum leteckého výcviku.

 

Text a foto: kpt. Mgr. Iva Machová    

Modernizace řídící věže

    V průběhu měsíců března a dubna proběhla na stanovišti letových provozních služeb rozsáhlá rekonstrukce pracovišť řídících letového provozu a pracovišť pozorovatele a synoptika. V rámci této rekonstrukce byly nahrazeny staré konzole na pracovištích ŘLP, METEO a MARO a provedena výměna antistatických podlah. Výrazně zlepšená ergonomie pracoviště bude mít pozitivní vliv na pracovní výkon řídících letového provozu. V neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že tato rekonstrukce připravila stanoviště na instalaci nového hlasového komunikačního systému (VCS), který by měl být implementován v průběhu měsíce srpna. Po jeho implementaci se stanoviště posune v technologické části skokově vpřed. 
     Po dobu rekonstrukce byly služby poskytovány z náhradního stanoviště řízení. Azylem pro ŘLP se stal prostředek BASA III.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval kolegům ze služby RNS za skvělou spolupráci a za jejich nasazení během výluky.
mjr. Ing. Jan Andrlík, náčelník letištního stanoviště leteckých provozních služeb
 

Děti se přišly podívat na letiště

   O návštěvu letiště je mezi dětmi neutuchající zájem. Stejně je tomu i v letošním roce, kdy jsme pro ně v rámci exkurze připravili spoustu ukázek. Ve čtvrtek  23.4.2015 nás navštívili žáci  ZŠ a MŠ Pardubice, MŠ Dolany a MŠ Pardubice – Polabiny.  Na 130 dětí a dospělých se přišlo podívat na každodenní činnost vojáků a běžný letecký provoz na pardubickém letišti.  Ve spolupráci Správy letiště, Centra leteckého výcviku a 14. pluku logistické podpory byly pro děti připraveny bohaté ukázky různých druhů techniky. Nevšední zážitky tradičně přinesla  statická ukázka letounů CLV, když se děti ocitly v bezprostřední blízkosti letadel, mohly nahlédnout do útrob zlínků a posadit se do vrtulníku.   Obrovským lákadlem u Správy letiště byla prezentace  vojenských hasičů. Ukázky vybavení zásahovými obleky, použití vyprošťovacího nářadí, proniknutí do tajů slaňování, možnost obléknout si speciální hasičskou helmu či podržet si   funkční ruční stříkačku přineslo doslova nadšení. Nemenší úžas vzbuzovaly speciální stroje pro údržbu letištních ploch.
     Příslušníci 14. pluku logistické podpory pro děti připravili přepravní techniku, a výbavu vojáka speciálními doplňky, jako je neprůstřelná vesta nebo ochranná maska. K tomu přidali ukázku pistolí a útočných pušek, které zaujaly i pedagogický doprovod.

     Zúčastněné subjekty letiště připravili pro děti skvělé zážitkové dopoledne, za které jim návštěvníci vyjádřili velké poděkování.

 

Text a foto: kpt. Mgr. Iva Machová