Oslavy Dne válečných veteránů

     Na mnoha místech v naší zemi probíhaly  v úterý 11. listopadu oslavy Dne veteránů. Nejinak tomu bylo i v Pardubicích. U pomníků na Městských hřbitovech  a na náměstí Dukelských hrdinů se sešli zástupci města, Armády České republiky, Svazu letců, Masarykovy společnosti, Československé obce legionářské a  Českého svazu bojovníků za svobodu, aby uctili památku padlých hrdinů, kteří bojovali za naši vlast.
     Datum 11.11., na nějž oslavy připadají, má svůj historický význam. Právě v tento den bylo v roce 1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž oficiálně skončily boje 1. světové války. O rok později si lidé na celém světě začali tento významný moment připomínat pravidelně.
     Hlavním organizátorem oslav v Pardubicích bylo Krajské vojenské velitelství za přispění dalších složek AČR, především Správy letiště Pardubice a 14. pluku logistické podpory. Průletem letounů Centra leteckého výcviku, symbolickým položením květin a krátkými slavnostními proslovy všichni přítomní  připomněli nejen ty, kteří se nevrátili z válek, ale i novodobé veterány, kteří nasazují svůj život pod českou vlajkou v mnoha zahraničních misích za boj o svobodu a demokracii.

Text: kpt. Machová
Foto: npor. Švajdová, kpt. Machová

Pardubické letiště hostilo dne 16.října 2014 úspěšné sportovce ASC Dukla Praha

     Čtvrtek 16.října 2014 sice nesliboval dobré povětrnostní podmínky pro nadcházející návštěvu armádních sportovců, ale přesto jsme na letišti přivítali členy ASC Dukla, pro které pořádá Vojenský obor FTVS UK Velitelskou přípravu. V rámci této přípravy se mohli naši úspěšní armádní sportovci seznámit s pracovišti radionavigační a hydrometeorologické služby, a dále si mohli prohlédnout pracoviště Řízení letového provozu. Všude byli podrobně seznámeni s náplní práce specializovaných služeb, bez kterých si nelze letový provoz na žádném letišti vůbec představit.

      Pod vedením major Libora Sováka z Vojenského oboru FTVS UK se na pardubické letiště přijeli podívat loňský mistr světa a letos stříbrný mistr Evropy v hodu oštěpem Vítězslav Veselý, dvojnásobný olympijský medailista a nyní trenér vodních slalomářů Ondřej Štěpánek, členové zlatého čtyřkajaku z Mistrovství Evropy 2014 Lukáš Trefil a Josef Dostál, bronzoví deblkanoisté z téhož mistrovství Jaroslav Radoň a Filip Dvořáka, člen úspěšného zlatého čtyřkajaku z Mistrovství světa 2010 Jan Souček, bronzový kladivář Lukáš Melich, medailista z Mistrovství Evropy 2014 a Libor Jiroušek, mistr světa v klasickém parašutismu z letošního roku.

     Vrcholem programu se bezesporu stal let vrtulníkem Mi-17 Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha, při kterém si sportovci mohli vyzkoušet rozdíl mezi letem v klasickém dopravním letounu, na který jsou při svých cestách za sportovními soutěžemi zvyklí, a trochu méně pohodlným letem ve vrtulníku tohoto typu. Tyto stroje dosud využívá Armáda České republiky pro výcvik a přepravu vojáků.

text: npo.Švajdová

foto:npor.Švajdová, mjr.Sovák

Letiště Pardubice hostilo 8.-10.října 2014 poprvé tankovací a transportní letoun KC-767A

       Pardubické letiště se stalo na dva dny hostitelem letounu KC-767A Tanker Transport italských Vzdušných sil. Jeho úkolem bylo naložit část osob a nákladu 21. základny taktického letectva Čáslav k plnění úkolů mise Island Air Policing.

       Letoun přiletěl ve středu 8.října v poledních hodinách a skoro přesně o 48 hodin později se k němu po startu připojila pětice letounů JAS-39C Gripen, které jej využily k doplnění paliva za letu na letiště Keflavík .

 

článek:npor.Švajdová

foto:rtm.Pilátová

Námětové cvičení Letištní hasičské jednotky 26.září 2014

     Poslední pátek v měsíci září proběhlo na letišti Pardubice další ze společných cvičení Letištní hasičské jednotky, jednotek zabezpečujících smíšený letový provoz a Integrovaného záchranného systému. Simulované cvičení mělo prověřit jejich součinnost při řešení krizové situace, kdy došlo během plnění vrtulníku Mi-17 leteckým palivem k náhlému výbuchu plnícího auta Tatra 815 a následnému zahoření vrtulníku, přičemž hrozilo přenesení požáru také na nedaleko stojící vrtulník Mi-2.
Akce byla zahájena vyhlášením výjezdu místní hasičské jednotky letiště Pardubice prostřednictvím Řízení letového provozu. Všechny součinnostní jednotky po příjezdu na shromaždiště sil a prostředků provedly nezbytnou zkoušku spojení a vyslechly si pokyny velitele zásahu.
     Nejprve bylo nutné dostat pod kontrolu požár, ochlazovat vedle stojící vrtulník, aby nedošlo k přenesení požáru a vzniku dalších škod. Přijíždějící Policie České republiky měla za úkol celý prostor uzavřít a zamezit vstup nepovolaným osobám.
Na místě nehody se nacházela zraněná osádka vrtulníku, technici a řidič plnícího auta. Po lokalizování a uhašení požáru, kdy bylo místo prohlášené velitelem zásahu za bezpečné, došlo k jeich evakuaci. Dle pokynů posádkové ošetřovny hasiči třídili osoby podle vážnosti jejich zranění. Některé zdravotníci ošetřili na místě, jiné odvezli do nedalekého zdravotnického zařízení v Pardbicích.
Po následném kontrolním průzkumu z řad členů Hasičského záchranného systému Pardubice, zda nedochází k opětovnému zahoření, byla akce velitelem zásahu ukončena.
     Cvičení prověřilo všechny součásti a postupy jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje. Profesionalita těchto jednotek je zárukou, že vzhledem ke zvyšujícímu se letovému provozu na letišti Pardubice, nedojde v podobných situacích ke zbytečným ztrátám na životech i majetku.

Tímto velení letiště Pardubice děkuje za účast na cvičení všem zúčastněným jednotkám.

http://www.slp.army.cz/index.php/nggallery/sluzebni-akce/hasicske-cviceni-26-9-2014?page_id=167/

Článek npor.Nedbalec, foto:npor.Švajdová