Advent ve znamení sbírky ve prospěch Dětského domova Pardubice

    Ve čtvrtek 4 . prosince se Domem hudby rozezněly tóny v podání Vojenské hudby Olomouc. Uskutečnil se zde Adventní koncert, který už tradičně v předvánoční době pořádá velitel Posádky Pardubice za podpory Správy letiště Pardubice. Všechny příchozí uvítaly skupinky dětí společně s ředitelkou paní Zdenkou Hrubešovou. Za dobrovolné vstupné, které bylo věnováno dětem z pardubického dětského domova, obdržel každý drobný dáreček z dílny svěřenců dětského domova. Koncert zahájil velitel posádky plk. Hlaváček společně s velitelem letiště Pardubice pplk. Šťastným. Ten paní ředitelce předal symbolický šek, kterým vojáci Správy letiště poslali dětem peníze z dobrovolné sbírky a udělali tím dvojí radost – sobě i dětem z dětského domova. Téměř devadesátiminutový koncert plný světoznámých skladeb zakončila série vánočních koled a s vojenskými profesionály si je zazpívali všichni zúčastnění. Závěr slavnostního podvečera se odehrál přímo v prostorách dětského domova, kde paní ředitelka představila kalendář věnovaný stému výročí založení dětského domova, které připadne na rok 2015 a všem poděkovala za vstřícnost a podporu jejich zařízení.

http://www.slp.army.cz/index.php/nggallery/my-a-verejnost/advent-2014?page_id=136/

Text a foto kpt. Iva Machová

Oslavy Dne válečných veteránů

     Na mnoha místech v naší zemi probíhaly  v úterý 11. listopadu oslavy Dne veteránů. Nejinak tomu bylo i v Pardubicích. U pomníků na Městských hřbitovech  a na náměstí Dukelských hrdinů se sešli zástupci města, Armády České republiky, Svazu letců, Masarykovy společnosti, Československé obce legionářské a  Českého svazu bojovníků za svobodu, aby uctili památku padlých hrdinů, kteří bojovali za naši vlast.
     Datum 11.11., na nějž oslavy připadají, má svůj historický význam. Právě v tento den bylo v roce 1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž oficiálně skončily boje 1. světové války. O rok později si lidé na celém světě začali tento významný moment připomínat pravidelně.
     Hlavním organizátorem oslav v Pardubicích bylo Krajské vojenské velitelství za přispění dalších složek AČR, především Správy letiště Pardubice a 14. pluku logistické podpory. Průletem letounů Centra leteckého výcviku, symbolickým položením květin a krátkými slavnostními proslovy všichni přítomní  připomněli nejen ty, kteří se nevrátili z válek, ale i novodobé veterány, kteří nasazují svůj život pod českou vlajkou v mnoha zahraničních misích za boj o svobodu a demokracii.

Text: kpt. Machová
Foto: npor. Švajdová, kpt. Machová

Pardubické letiště hostilo dne 16.října 2014 úspěšné sportovce ASC Dukla Praha

     Čtvrtek 16.října 2014 sice nesliboval dobré povětrnostní podmínky pro nadcházející návštěvu armádních sportovců, ale přesto jsme na letišti přivítali členy ASC Dukla, pro které pořádá Vojenský obor FTVS UK Velitelskou přípravu. V rámci této přípravy se mohli naši úspěšní armádní sportovci seznámit s pracovišti radionavigační a hydrometeorologické služby, a dále si mohli prohlédnout pracoviště Řízení letového provozu. Všude byli podrobně seznámeni s náplní práce specializovaných služeb, bez kterých si nelze letový provoz na žádném letišti vůbec představit.

      Pod vedením major Libora Sováka z Vojenského oboru FTVS UK se na pardubické letiště přijeli podívat loňský mistr světa a letos stříbrný mistr Evropy v hodu oštěpem Vítězslav Veselý, dvojnásobný olympijský medailista a nyní trenér vodních slalomářů Ondřej Štěpánek, členové zlatého čtyřkajaku z Mistrovství Evropy 2014 Lukáš Trefil a Josef Dostál, bronzoví deblkanoisté z téhož mistrovství Jaroslav Radoň a Filip Dvořáka, člen úspěšného zlatého čtyřkajaku z Mistrovství světa 2010 Jan Souček, bronzový kladivář Lukáš Melich, medailista z Mistrovství Evropy 2014 a Libor Jiroušek, mistr světa v klasickém parašutismu z letošního roku.

     Vrcholem programu se bezesporu stal let vrtulníkem Mi-17 Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha, při kterém si sportovci mohli vyzkoušet rozdíl mezi letem v klasickém dopravním letounu, na který jsou při svých cestách za sportovními soutěžemi zvyklí, a trochu méně pohodlným letem ve vrtulníku tohoto typu. Tyto stroje dosud využívá Armáda České republiky pro výcvik a přepravu vojáků.

text: npo.Švajdová

foto:npor.Švajdová, mjr.Sovák

Letiště Pardubice hostilo 8.-10.října 2014 poprvé tankovací a transportní letoun KC-767A

       Pardubické letiště se stalo na dva dny hostitelem letounu KC-767A Tanker Transport italských Vzdušných sil. Jeho úkolem bylo naložit část osob a nákladu 21. základny taktického letectva Čáslav k plnění úkolů mise Island Air Policing.

       Letoun přiletěl ve středu 8.října v poledních hodinách a skoro přesně o 48 hodin později se k němu po startu připojila pětice letounů JAS-39C Gripen, které jej využily k doplnění paliva za letu na letiště Keflavík .

 

článek:npor.Švajdová

foto:rtm.Pilátová