Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

 

Aktivní záloha

 

 

 

 

Základní informace 

Armáda české republiky plánuje v roce 2025 mít ve svých řadách 5 039 příslušníků aktivních záloh. Polovina z nich bude u 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a druhá polovina přímo u útvarů Armády ČR.

Jednotky aktivní zálohy jsou dvojího typu:

 • 14 pěších rot aktivní zálohy (dále také jako „AZ“) u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).

 • jednotky AZ u útvarů AČR, které přímo posilují bojeschopnost útvarů AČR.

Jednotky AZ u vzdušných sil AČR

 Strážní četa Správy letiště Pardubice 

 Jednotka AZ u Správy letiště Pardubice

 Od 3. července 2016 vznikla u správy letiště Pardubice jednotka aktivní zálohy, jež je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli základny. Jednotka je tvořena 21 vojáky.

 Jednotka AZ má následující strukturu:

Strážní četa

 • velitel čety

 • zástupce velitele čety

 • 1. strážní družstvo

 • 2. strážní družstvo

 • 3. strážní družstvo

Pro strukturu jednotky AZ u naší základny hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: svobodník, desátník, četař, rotný a rotmistr

 • do funkcí: zástupce velitele čety, velitel družstva, zástupce velitele družstva, starší střelec, střelec

Charakter jednotky

  Jednotka je primárně určena pro posílení struktury správy letiště Pardubice. Hlavními úkoly čety bude strážní zabezpečení. Výcvik jednotky bude zaměřen na taktické drily, bojové střelby a schopnost ovládat různé druhy zbraní a komunikačních prostředků.

  S četou se počítá v rámci národních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení na celém území ČR.

 

Jak k AZ vstoupit

Kontaktujte nás, domluvte si osobní schůzku a vše potřebné sdělíme a zařídíme od prvního kroku až po nástup k AZ.

 Podmínky přijetí k AZ

 • dosažení 18 let

 • zdravotní a psychická způsobilost

 • trestní bezúhonnost

 • vzdělání: minimálně výuční list

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit několika způsoby:

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

 • podat žádost o zařazení do AZ

 • vyplnit dotazník

 • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob

 • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře

 • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

 • absolvovat kurz základní přípravy ve Vojenské akademii (VeV-VA). Neplatí pro uchazeče, kteří vykonali vojenskou základní službu

 

Kurz základní přípravy AZ

 Kurz základní přípravy (KZP) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů, ve Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

Cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky, pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

 

Kontaktujte nás pomocí:

personální oddělení správy letiště Pardubice

rtm. Dagmar LUTICOVÁ

tel: +420 973 241 110

tel: +420 973 241 112

tel: +420 601 579 982

 Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na webových stránkách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/cz/

 

 

 

Nahoru