Home page > Aktuality > Letiště přitahuje exkurzemi mnoho zájemců

Letiště přitahuje exkurzemi mnoho zájemců

V průběhu měsíce června se u Správy letiště Pardubice uskutečnily dvě exkurze pro Rodinné integrační centrum, které poskytuje péči pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce. I když musela být exkurze s ohledem na postižení návštěvníků časově kratší, nebyli o nic ochuzeni. Prohlédli si vybavení hasičů u letištní hasičské jednotky, speciální automobily pro údržbu letištních ploch a celé spektrum letecké techniky provozované Centrem leteckého výcviku.

„Naši klienti strávili v rámci svého rozšiřování společenských kontaktů krásné dvě hodiny naplněné množstvím informací, které vedou k dalšímu rozvoji jejich kognitivních funkcí. Všichni jsme odcházeli plni dojmů a emocí a vše si připomeneme promítáním pořízených fotografií a diskuzí nad touto akcí. Moc děkujeme za vstřícný přístup personálu letiště“ uvedl pan Allan Stránský z Rodinného integračního centra.

 

Fotogalerie

Nahoru