Home page > Aktuality > Zastupitelé měst a obcí se dozvěděli užitečné informace o letišti

Zastupitelé měst a obcí se dozvěděli užitečné informace o letišti

Ve čtvrtek 14. října 2021 se u Správy letiště Pardubice uskutečnilo tradiční setkání velitele letiště se starosty a zástupci měst a obcí v blízkém či vzdáleném okolí pardubického letiště. Účelem pracovní schůzky bylo zprostředkovat veřejnosti informace o činnosti na letišti s výhledem do dalšího období v souvislosti s leteckým provozem.

Velitel letiště podplukovník Radoslav Matula poskytl hned v úvodu základní informace o organizační struktuře Správy letiště Pardubice, jejích úkolech a činnosti. Seznámil se všemi subjekty působícími v areálu pardubického letiště a přiblížil, jaké změny lze v závěru tohoto roku očekávat. „V příštím týdnu dojde k přesunu hotovostního systému z čáslavského letiště do Pardubic. Letouny odtud budou působit při ochraně vzdušného prostoru od 22. října  až do 1. listopadu. Počítáme s jedním až dvěma cvičnými lety denně“ uvedl podplukovník Matula.

Zástupce ředitele Centra leteckého výcviku (CLV) Pavel Mareš informoval o všech druzích výcviku leteckého i pozemního personálu, který se u jejich společnosti provádí jak ve prospěch armády, tak pro komerční zákazníky. Hosté se nejvíce zajímali o zajištění bezpečnosti letů a eliminaci hlukové zátěže. „Uvědomujeme si nepříznivé dopady hluku na obyvatelstvo a jeho negativní vnímání. Výcvik se snažíme rozprostřít v letových zónách, nahradili jsme vrtulníky Mi-2 za méně hlučné Enstormy a jednáme o pořízení nových Zlínků, které vykazují nižší hlučnost“ doplnil ředitel CLV  Jaroslav Špaček. Ten na závěr nabídnul prohlídku letecké techniky a krátký vyhlídkový let vrtulníkem Mi-17 po Pardubickém regionu.

Společnost EBA a.s., která provozuje na letišti Pardubice civilní dopravu, zastoupil na jednání ředitel Ivan Čech. Z jeho úst zaznělo pozvání na letiště pro všechny zúčastněné a také nabídka možností využití prostorů západní části letiště k různým účelům a aktivitám.

Schůzky vedení letiště se zástupci obcí probíhají na pardubickém letišti každý rok. Letos jsme pozvali i zastupitele ze vzdálenějších Holic a Přelouče a na jejich přání je zařadili mezi obce, které od nás budou dostávat informační servis o leteckém provozu. Poskytování  informací a otevřené diskuse považujeme za jeden z nástrojů k vytváření a udržování příznivých vztahů armády s veřejností.

 

Fotogalerie

Nahoru