Home page > Historie

Historie

Počátky - 1938

Dne 17. prosince 1903 vzlétlo do vzduchu první letadlo se spalovacím motorem v Severní Karolíně (USA) bratři Wilburg a Orville Wrightové provedli let v trvání 12 sekund. V Evropě o 6 let později, 25. července 1909 uskutečnil Francouz Louis Bleriot přelet kanálu La Manche. Tyto události nastartovali někdy až překotný rozvoj aviatiky. V Rakousku-Uhersku , respektive v českých zemích je střediskem rozvoje aviatiky město Pardubice.Pardubice jako kolébka našeho letectví je spojena s jménem pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara (1883-1927) a jeho bratrance Eugena Čiháka (1885-1958). Ing. Jan Kašpar se narodil v zámožné pardubické rodině. Po absolvování reálné školy zahájil roku 1901 studia na C. k. české vysoké škole technické, kde zprvu studoval stavební inženýrství, ale během prvního ročníku změnil své rozhodnutí a přestoupil na strojní inženýrství. školu dokončil roku 1907. Roku 1908 nastoupil u německé firmy Basse und Selve ve vestfálské Alteně, která mimo jiné vyráběla součásti pro vzducholodě. Zde se poprvé octl ve vzduchu – podnikl let balonem. Kašpar se velmi zajímal o letectví, u ředitelů továrny ale nenacházel kladnou odezvu na své návrhy týkající se stavby motorového letadla. Začal upírat pozornost k letounům podobným těm, na nichž létali Wrightové a s nimiž dělali v Evropě první úspěšné pokusy Santos-Dumont, Latham a také Louis Blériot, francouzský aviatik, který přeletěl roku 1909 kanál La Manche.

 

Koncem roku 1909 začal pracovat na letadle a letadlovém motoru. Kašpar ale záhy seznal, že stroj jeho výroby není pro létání vhodný,. Překonal v sobě konstruktérskou ctižádost a rozhodl se, že si vhodný letoun zakoupí. Odjel do Paříže, kde si v Blériotově továrně zakoupil typ č. XI, výrobní číslo 76, do něhož pak v Pardubicích zamontoval motor Anzani. S tímto letadlem pak 12. dubna provedl dva velké skoky do vzduchu a 16. dubna 1910 jako první Čech skutečně vzlétl. Dne 19. června se pak uskutečnil jeho první veřejný vzlet v Pardubicích, 3. července druhý (v Hradci Králové jako první). Prováděl pravidelné ukázkové vzlety po Čechách, V Praze, na Moravě. První dálkový let Pardubice – Praha vykonal 13. května 1911. Toto datum lze bez nadsázky označit jako základní milník české aviatiky. 6. prosince téhož roku uskutečnil první přelet s pasažérem z Mělníka do Prahy.

Na jaře roku 1911 bylo v Pardubicích založeno Aviatické družstvo, čímž se toto město stalo až do vypuknutí první světové války skutečným „hlavním městem“ české aviatiky. Letadlo, kterým letěl z Pardubic do Prahy, daroval Kašpar roku 1913 do sbírek Technického muzea království českého, kde – zavěšeno v dopravní hale muzea – je jedním z nejvýznamnějších exponátů dokumentujícím dějiny letectví v českých zemích.

Po přeletu Pardubice – Praha konal Kašpar časté veřejné vzlety. Poslední let produkce uskutečnil ale již roku 1912. Kašpar tehdy s létáním skončil, k čemuž ho donutila řada okolností, nejpodstatnější zřejmě byla skutečnost že po smrti svého otce, který ho podporoval, měl nedostatek finančních prostředků k nákupům letadel a součástí. Jan Kašpar zemřel 2. března 1927.

Vlivem událostí I.světové války byla slibně se rozvíjející se činnost přerušena a v prostorách bývalého vojenského cvičiště, tedy na místě bývalých leteckých pokusů a produkcí, byl postaven největší vojenský lazaret. Po I.světové válce byla letecká činnost spíše sporadická. Obrat nastal až koncem roku 1929, kdy se Aviatické družstvo Pardubice sloučilo s nově vytvořeným Východočeským aeroklubem Pardubice. V roce 1926 vznikla v Pardubicích pobočka Masarykovy letecké ligy. Důležitým počinem byl záměr vybudovat nové letiště a tak se začala odvíjet historie pardubického letiště, umístěného v katastru obce Popkovice. V roce 1930 byly vykoupeny pozemky a zahájeny přípravné práce pro jeho výstavbu. V září 1932 bylo letiště zkolaudováno komisí Ministerstva veřejných prací a provoz na něm byl civilní i pro potřebu armády. Další rozvoj velmi aktivního aeroklubu však přerušil začátek II.světové války. Letiště Pardubice bylo jedním z letišť využívaných československým vojenským letectvem při mobilizaci v roce 1938. V březnu 1939 bylo letiště obsazeno příslušníky německé branné moci, veškerá letecká činnost byla zakázána a na letišti byla zřízena letecká škola nacistické Luftwaffe

 

Použitá literatura
- „Zprávy KPP“ 1/2, číslo 2005 ing. Vít Vavřina
- Internet – www.ntm.cz

Nahoru